مشاور هستید؟ خدمات ویژه ما را از دست ندهید
آگهی هایی که مشاهده می کنید ممکن است قدیمی شده باشد

دیگه نیازی نیست هر روز تو سایت های ملک جستجو کنین

با استفاده از گوش به زنگ، میتونین جدیدترین آگهی های املاک (دیوار و ihome و ...) مورد نظرتون به صورت خودکار از طریق تلگرام و پیامک دریافت کنین

ملک بدون عکس
  هفته پیش

کد آگهی: 738 یک چهارم قطعه ای به مساحت تقریبی353متر مربع در خاوران (88 متر) * با پیش شماره p27 *قطعه آماده سازی شده و مناسب برای ساخت و ساز می باشد *انشعابات آب و برق و گاز در دست اقدام می باشد

قیمت :توافقی
|
مساحت88 مترمربع
ملک بدون عکس
  هفته پیش

کد آگهی: 740 قطعه ای به مساحت تقریبی 339متر مربع در خاوران * با پیش شماره p11 *قطعه آماده سازی شده و مناسب برای ساخت و ساز می باشد *دارای انشعابات آب و برق و گاز می باشد با ما سریع و به صرفه مع

قیمت :توافقی
|
مساحت339 مترمربع
ملک بدون عکس
  هفته پیش

کد آگهی: 738 یک دوم قطعه ای به مساحت تقریبی 335متر مربع در خاوران (167 متر) * با پیش شماره p32 *قطعه آماده سازی شده و مناسب برای ساخت و ساز می باشد *انشعابات آب و برق و گاز در دست اقدام می باشد

قیمت :توافقی
|
مساحت167 مترمربع
ملک بدون عکس
  هفته پیش

کد آگهی: 743 قطعه ای به مساحت تقریبی 345متر مربع در پشت جاده باسمنج * با پیش شماره p01 *قطعه آماده سازی شده و مناسب برای ساخت و ساز می باشد *دارای انشعابات آب و برق و گاز می باشد با ما سریع و

قیمت :توافقی
|
مساحت345 مترمربع
ملک بدون عکس
  هفته پیش

کد آگهی: 741 یک هفتم قطعه ای به مساحت تقریبی 772متر مربع در خاوران (110 متر) * با پیش شماره p05 *امکان ساخت 8طبقه مسکونی *قطعه آماده سازی شده و مناسب برای ساخت و ساز می باشد *انشعابات آب و برق و گ

قیمت :توافقی
|
مساحت110 مترمربع
ملک بدون عکس
  هفته پیش

کد آگهی: 746 قطعه ای به مساحت تقریبی 355متر مربع در خاوران * با پیش شماره p15 *از قطعات علوم پزشکی 1 *قطعه آماده سازی شده و مناسب برای ساخت و ساز می باشد *انشعابات آب و برق و گاز در دست اقدام می ب

قیمت :توافقی
|
مساحت355 مترمربع
ملک بدون عکس
  هفته پیش

کد آگهی: 747 قطعه ای به مساحت تقریبی 478متر مربع در خاوران * با پیش شماره p19 *از قطعات علوم پزشکی 1 *قطعه آماده سازی شده و مناسب برای ساخت و ساز می باشد *انشعابات آب و برق و گاز در دست اقدام می ب

قیمت :توافقی
|
مساحت478 مترمربع
ملک بدون عکس
  هفته پیش

کد آگهی: 748 قطعه ای به مساحت تقریبی 369متر مربع در خاوران * با پیش شماره p19 *از قطعات علوم پزشکی 1 *قطعه آماده سازی شده و مناسب برای ساخت و ساز می باشد *انشعابات آب و برق و گاز در دست اقدام می ب

قیمت :توافقی
|
مساحت369 مترمربع
ملک بدون عکس
  هفته پیش

کد آگهی: 749 قطعه ای به مساحت تقریبی 356متر مربع در خاوران * با پیش شماره p17 *از قطعات تبلیغات محله 2 *قطعه آماده سازی شده و مناسب برای ساخت و ساز می باشد *انشعابات آب و برق و گاز در دست اقدام می

قیمت :توافقی
|
مساحت356 مترمربع
ملک بدون عکس
  هفته پیش

کد آگهی: 759 یک چهارم قطعه ای به مساحت تقریبی 339متر مربع در خاوران (84 متر) * با پیش شماره p25 *قطعه آماده سازی شده و مناسب برای ساخت و ساز می باشد *انشعابات آب و برق و گاز در دست اقدام می باشد

قیمت :توافقی
|
مساحت84 مترمربع