مشاور هستید؟ خدمات ویژه ما را از دست ندهید
فروش یک واحد بلوار دانشجو
  هفته پیش

3طبقه 3واحد طبقه 1 پارکینگ ندارد

قیمت :توافقی
|
زیربنا71 مترمربع
ملک بدون عکس
  هفته پیش

واحد102متری نوسازصفرآماده/مجتمع11واحدی/بهترین منطقه طالقانی جنوبی/سندتکبرگ آماده برای انتقال بنام خریدار/طبقه2/هرطبقه 2واحد/دو خواب/پارکینگ وانباری دارد/ورودی وخروجی پارکینگها ازدوطرف/انباری ها پشت ب

قیمت :توافقی
|
زیربنا102 مترمربع
ملک بدون عکس
  هفته پیش

واحد102متری نوسازصفرآماده/مجتمع11واحدی/بهترین منطقه طالقانی جنوبی/سندتکبرگ آماده برای انتقال بنام خریدار/طبقه2/هرطبقه 2واحد/دو خواب/پارکینگ وانباری دارد/ورودی وخروجی پارکینگها ازدوطرف/انباری ها پشت ب

قیمت :توافقی
|
زیربنا102 مترمربع
فروش یک واحد بلوار دانشجو
  هفته پیش

3طبقه 3واحد طبقه 1 پارکینگ ندارد

قیمت :توافقی
|
زیربنا71 مترمربع
فروش یک واحد بلوار دانشجو
  هفته پیش

3طبقه 3واحد طبقه 1 پارکینگ ندارد

قیمت :توافقی
|
زیربنا71 مترمربع
ملک بدون عکس
  هفته پیش

واحد102متری نوسازصفرآماده/مجتمع11واحدی/بهترین منطقه طالقانی جنوبی/سندتکبرگ آماده برای انتقال بنام خریدار/طبقه2/هرطبقه 2واحد/دو خواب/پارکینگ وانباری دارد/ورودی وخروجی پارکینگها ازدوطرف/انباری ها پشت ب

قیمت :توافقی
|
زیربنا102 مترمربع
فروش یک واحد بلوار دانشجو
  هفته پیش

3طبقه 3واحد طبقه 1 پارکینگ ندارد

قیمت :توافقی
|
زیربنا71 مترمربع
ملک بدون عکس
  هفته پیش

واحد102متری نوسازصفرآماده/مجتمع11واحدی/بهترین منطقه طالقانی جنوبی/سندتکبرگ آماده برای انتقال بنام خریدار/طبقه2/هرطبقه 2واحد/دو خواب/پارکینگ وانباری دارد/ورودی وخروجی پارکینگها ازدوطرف/انباری ها پشت ب

قیمت :توافقی
|
زیربنا102 مترمربع
فروش یک واحد بلوار دانشجو
  هفته پیش

3طبقه 3واحد طبقه 1 پارکینگ ندارد

قیمت :توافقی
|
زیربنا71 مترمربع
ملک بدون عکس
  هفته پیش

واحد102متری نوسازصفرآماده/مجتمع11واحدی/بهترین منطقه طالقانی جنوبی/سندتکبرگ آماده برای انتقال بنام خریدار/طبقه2/هرطبقه 2واحد/دو خواب/پارکینگ وانباری دارد/ورودی وخروجی پارکینگها ازدوطرف/انباری ها پشت ب

قیمت :توافقی
|
زیربنا102 مترمربع