خانه » مالک پلاسکو به دنبال طراحی نقشه ای جدید برای ساختمان